Dr. Öğr. Üyesi MEHMET GÜVEN AVCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET GÜVEN AVCI

T: (0282) 250 2680

M mgavci@nku.edu.tr

W mgavci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ
Öğrenim Yılları: 1998-2010
Tez: (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ
Öğrenim Yılları: 1995-1998
Tez: (1998)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYOLOJİ
Öğrenim Yılları: 1991-1995
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ / KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
2017-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ
2018-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen/Yönetici MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1996-2017
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
Eğitim Sosyolojisi
Değişme,Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
Sosyal Değişim
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Avcı M. G., Klasik Dönem Sosyoloji Metinlerinde Bireysel Bir Eylem Olarak Şiddet, Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 2018, pp. 94-101, 2018.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
2. Avcı M. G., Toplumsal Çözülme ve Parçalanma: Tüketim, Bireyselleşme ve Şiddet Üreten Aile, Sosyologca, pp. 251-256, 2013.
Özgün Makale Directory of Research Journal İndexing, PECOB-Portal on Central Eastern and Balkan Europe, ReserachBible Journal Seekeer
3. Avcı M. G., Güvenliğin Pazarlanması Bir Pazarlama Aracı Olarak Suç ve Şiddet, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 9-16.
Özgün Makale ASOS Index, DOAJ, EBSCOhost, Araştırmax ve Academia Edu Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Avcı M. G., Eğitim Sosyolojisi, Bölüm: Toplumsal Kurumlar Ve Eğitim, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, Editör: Avcı Nazmi, Erjem Yaşar, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. Avcı M. G., Kemal Tahir 100 Yaşında, Bölüm: Kemal Tahir Ve Devlet: Bey Kısmının Onuru Kendi Malı Değildir, Yayın Yeri: T.C. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Editör: Eğribel Ertan, Andı M. Fatih, 2010.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. Avcı M. G., Biyografya 4 -Kemal Tahir, Bölüm: Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Yayın Yeri: Bağlam Yayınları, Editör: Yaraman Ayşegül, Ergur Ali, 2004.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. Avcı M. G., İdris Küçükömer Anısına- Türkiye’de Sivil Toplum Arayışları, Bölüm: Türkiye’de Sivil Arayışlara Bir Örnek: İdris Küçükömer, Yayın Yeri: Dünya Yerel Yönetim Ve Demokrasi Akademisi (WALD), 2000.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Kıran E., Avcı M. G., HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ: EKONOMİK İNSAN İÇİN Mİ? TOPLUMSAL İNSAN İÇİN Mİ?, İnternational Congress of Management, Economy and Policy (28.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. Avcı M. G., Güvenliğin Pazarlanması: Bir Pazarlama Aracı Olarak Suç ve Şiddet, International Congress of Management, Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Congress of Management, Economy and Policy , Yer:Bildiri Sunumu, 28.04.2018-29.04.2018.
Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocukları ve Eğitim, Düzenleyenler:Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, 14.04.2018-15.04.2018.
International Congress of Management, Economy and Policy , Yer:İstanbul, 17.11.2017-18.11.2017.